IMG_9386_resized

بسمه تعالی

شرکت تابان گستر خاوران در سال ۱۳۷۷ جهت انجام امور بازرگانی و صادراتی و صنعتی تحت شماره ثبتی ۱۴۷۹۴۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
در امور بازرگانی و صادراتی فعالیت قابل توجهی داشته تا آنجا که پس از ۲ سال از زمان ثبت توانست صادرکننده نمونه باشد.
قریب چهار سال قبل، در راستای اهداف اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای اولین بار ایده تولیدات خانگی صنعتی را بر اساس تولید غیر متمرکز و برون سپاری ( تولید بدون کارخانه ) دنبال نموده و تولید انواع فیلترهای هوا و کابین خودرو را بصورت خانگی و کار در منزل در دستور کار قرار دادیم.
از آنجا که تولید فیلترهای مذکور مشمول استاندارد اجباری بوده، می باید اجرای طرح و آنهم بصورت مشاغل خانگی، توسط تولید کنندگان و پس از آموزشهای لازم صورت می گرفت و بدیهی است که تولیدات به لحاظ رعایت اصول کیفی می باید شامل تأمین مواد اولیه مناسب صورت پذیرد و پس از آن فیلترهای تولیدی می بایستی از لحاظ شکلی بررسی و مورد تأئید قرار گیرد و نهایتأ آزمونهای  لازم آزمایشگاهی از نظر کیفیت محصول نهایی می باید، اعمال گردد.
لذا بر همین اساس طرح پیشنهادی تحت شماره ۹۲/۱۱۲۴۸مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ به ریاست وقت سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تقدیم و ضمن شرح فواید آن از ریاست محترم وقت سازمان ملی استاندراد تقاضا نمودیم تا با تأسیس یک آزمایشگاه همکار جهت انجام آزمونهای کیفی محصولات تولید شده بشرح فوق توسط شرکت تابان گستر خاوران موافقت بعمل آید و در نهایت طی نامه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ تحت شماره ۶۴۸۷۸با درخواست این شرکت موافقت بعمل آمد.
در ادامه و به منظور اجرای صحیح و کارشناسانه تأسیس آزمایشگاه درخواستی قرارداد شماره ۲۳۷ مورخ ۹۲/۱۲/۲۶ با پژوهشکده سازمان ملی استاندارد منعقد گردید. و با توجه به اینکه استاندراد روز دنیا در خصوص انجام آزمونهای کنترل کیفیت استاندارد ۵۰۱۱ می باشد طبق گزارش شماره ۴۶۲۰۶۴مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ پژوهشکده استاندارد، مقرر گردید استاندارد اخیرالذکر برای اولین بار در کشور توسط این شرکت انجام و دستگاههای مربوطه از کشور آلمان تأمین گردد همچنین در راستای تکمیل فعالیتهای انجام شده، و از آنجا که این شرکت تعهد انجام این مهم را بعنوان یک شغل خانگی داشته و هیچگونه استاندارد و آموزشی برای این موضوع تعریف نگردیده بود با مراجعات مکرر به سازمان فنی و حرفه ای، برای اولین بار طرح استاندارد سازی و آموزش فیلترهوا و کابین خودروهای سواری توسط این شرکت تهیه و تدوین گردید و با مساعدت و همکاری کارشناسان محترم سازمان فنی و حرفه ای افتخار داریم به اطلاع عموم علاقه مندان و خوانندگان عزیز برسانیم، شرکت تابان گسترخاوران توانسته است استاندارد سازی آموزش، ساخت فیلترهوا و کابین را برای اولین بار در کشور با کد آموزشی ۱-۵۵-۰۱-۷۲۳۱ به ثبت برساند.

درباره فعالیت های شرکت

اگر چه بحث توسعه مشاغل خانگی چند سالی است که مطرح بوده لکن مشاغل خانگی صنعتی غیر از فرش بافی و بافت گلیم در لیست مشاغل خانگی صنعتی وجود نداشته، حال آنکه در جهان کنونی –تولید غیر متمرکز بعنوان شاخه جدیدی از علوم اقتصادی مطرح بوده و نمونه بارز و موفق آن را می توان در کشور چین شاهد بود.
فلذا با پی گیریهای مستمر و همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه شرکت تابان گستر خاوران توانست برای اولین بار یک تولید صنعتی را بعنوان کار در منزل در لیست مشاغل خانگی منظور و افتخار اولین دارنده مجوز پشتیبان خانگی تولید فیلترهوا و کابین در کشور را از آن خود نماید.(مجوز شماره ۹۴۲/۴۰/۱۷۸۹۵۱)

  1. ساخت فیلترهوا بصورت خانگی ( کار در منزل )

شرکت تابان گسترخاوران با توجه به آنچه گذشت موفق گردید تولید فیلترهوا و کابین خودروهای سواری را برای اولین بار در کشور در زمره مشاغل خانگی، تعریف و نسبت به استاندارد سازی آموزش آن از طریق سازمان فنی و حرفه ای اقدام نماید و این شرکت افتخار دارد بعنوان کارآفرین شناخته شده و در روزنامه بازار کار مورخ ۲۸/ ۰۶/۱۳۹۴ این موضوع تأئید گردیده است در نتیجه بنا به مجوز اخذ شده این شرکت توانسته است ساخت و تولید انواع فیلترهای فوق الذکر و مشتقات آن را بصورت کار در منزل تفکیک و قریب به ۳۵ شغل خانگی ایجاد نماید و ۵۰۰ نفر را جهت انجام تولیدات مذکور آموزش و نسبت به اشتغال این افراد با توجه به مبلغ سرمایه گذاری و توانایی افراد با توجه به وضع موجود کارجویان از لحاظ سنی – خانم یا آقا بودن و شرایط محیطی محل سکونت اقدام نماید هر فرد پس از کسب مهارت لازم قادر است روزانه از ۶۰ عدد تا ۲۵۰ عدد فیلترهوا و یا کابین در یک شیفت کاری تولید نماید و سرمایه لازم از یک میلیون و ششصد هزار تومان به بالا خواهد بود که به تناسب شرائط و تواناییهای مالی و فردی متغیر می باشد لکن آنچه بیشتر در این مختصر مد نظر می باشد تولید فیلتر بصورت دستی و در یک پکیچ ۳۰۰ عددی می باشد که مبلغ سرمایه گذاری لازم در حال حاضر یک میلیون و ششصد هزار تومان می باشد. و چنانچه تولیدکننده بر اساس آموزشهای شرکت در امر تولید اقدام نماید و در هر هفته ۵ روز کاری و یک شیفت تولید نماید حداقل درآمد بر اساس حقوق وزارت کار خواهد بود.

  1. ساخت فیلتر هوای خودرو و انواع فیلتر کابین بصورت خانگی

 ساخت فیلتر هوا و کابین در منزل بدلیل اینکه این محصول از جمله کالاهای مشمول استاندارد می باشد بصورت فردی تولید این کالا بر خلاف مقررات و قوانین بوده و از طرفی چنانچه فرد در منزل قصد تولید فیلتر داشته باشد گذشته از ارتکاب تخلف، مستند به ماده ۹ قانون استاندارد، انجام آن بدلیل نبود انبار مواد اولیه و امکانات برخورداری از برند و بسته بندی و همچنین بازار به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته و تولید کننده در صورت امکان چنین امری تنها جهت تولید روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ عدد فیلتر می باید حداقل بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نماید لکن در صورتی که تولید کننده پس از برخورداری از آموزش های لازم بعنوان تولیدکننده تحت پوشش قرار گیرد می تواند تنها به امر تولید اقدام نموده و از امور مربوط به تأمین مواد اولیه و امور بسته بندی و بازاریابی در سیکلهای مربوط به این امور خود را دور نگه داشته و تنها تمرکز و توان خود را در امر تولید بکار برد بدیهی است در این صورت با سرمایه گذاری بین ۲ تا ۳  درصد نسبت به آنچه در بالا گذشت از یک شغل مناسب در حیطه زندگی خود  برخوردار گردد، و پشتیبان مشاغل خانگی انجام امور مربوط به تأمین مواد اولیه – برند سازی – بسته بندی و بازاریابی را عهده دار می باشد.

  1. رفع برخی ابهامات

از آنجا که تولید فیلترهوا و کابین علی الرغم سادگی پروسه تولید از ظرافتهای خاص و دقت در تولید برخوردار است. متأسفانه گاهأ فقط برخی از افراد سعی داشته و دارند که در بدو کار این موضوع را بسیار ساده قلمداد نموده و متءسفانه برخی از کار جویان نیز خود را به درآمدهی ناممکن نسبت به سرمایه گذاری و انجام این تولید امیدوار می نمایند که باید به اطلاع علاقه مندان عزیز برسانیم با توجه به فرهنگ مردم عزیزمان و عدم موافقت بسیاری از خانواده ها که با کار فرزندان و همسران خود در خارج از منزل مخالف هستند انجام این پروژه در راستای اهداف این شرکت قرار گرفته است و چنانچه درآمد حاصل از این شغل بیش از آنچه گذشت مطرح گردد، دور از واقعیت بوده و در نتیجه موجب دلسردی تولیدکننده خواهد گردید و عقلانی نیست که از سرمایه گذاری ۶/۱ میلیون تومانی و کاری سبک در کنار خانواده انتظاری بیش از این مبلغ ( حقوق مصوب اداره کار ) داشته باشیم و در واقع یا خود شخص خود را به ناحق توجیه می نماید و یا اینکه دیگران چنین تصویری را در ذهن ما ایجاد می نمایند و در همین جا توصیه می گردد تمامی کارجویان که کار در منزل را بعنوان کار و شغل اصلی یا شغل دوم خود انتخاب می نمایند، جهت انجام تولید در این شغل و یا هر شغل دیگری که بعنوان کار در منزل مد نظر است باید از وجود مجوز پشتیبان، فرد حقیقی یا حقوقی که بعنوان پشتیبان، افراد جویای کار را تحت پوشش قرار میدهد، اطمینان حاصل نمایند در غیر اینصورت امکان هرگونه سوء استفاده و انجام امور خلاف قانون متصور و ممکن می باشد.

  • انواع تولیدات

در حال حاظر و همانگونه که در قبل به اطلاع عزیزان رسید این شرکت قریب به ۳۵ نوع تولید را با توجه به توانائی و میزان سرمایه گذاری تولیدکنندگان در دست تولید دارد که عمدتأ شامل موارد ذیل می باشد.
الف : تولیدات فیلترهوا بصورت دستی و تولید فیلتر کابین ( هوای داخل خودرو )
بخش اصلی کار در منزل :
در خصوص تولید انواع فیلتر هوا و کابین بصورت دستی و کار در منزل، تنها به یک فضای ۲ الی ۳ متر مربع نیازمندیم و تولید کننده می تواند با فراگیری آموزشهای لازم، و طبق نمونه شاهد که از تولیدات آموزشی خود تولیدکننده تهیه و به امضاء و تأئید پشتیبان رسیده است در محل سکونت خود و حداکثر پس از یکدوره تمرین یکهفته ای، روزانه قادر می باشند بین ۶۰ تا ۲۵۰ عدد فیلتر هوا تولید نمایند البته در مورد فیلترهای داخل خودرو یا فیلترهای کابین تعداد این تولید بیشتر خواهد بود کارمزد تولیدات مذکور به ازای هر عدد فیلتر ۱۶۰ تا ۵۰۰ تومان می باشد و یک تولید کننده معمولی قادربه کسب درآمد حداقل ماهیانه ۸۰۰تا ۹۰۰هزار تومان میباشند لاکن از آنجا که توانایی همه افراد یکسان نبوده،تولیدکنندگانی هستند که به دلیل سرعت کار قادر به اخذ مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان کارمزد نیز می باشند .البته این مقدار از تولید با رعایت نکات کیفی ،در توان همه افراد نمیباشد .همچنین باید به اطلاع عزیزان برسانیم در مواردی هرچند معدود افرادی هستند که قادر به تولید فیلتر هوا نمیباشند در نتیجه شرکت از پذیرش و عقد قرارداد با این افراد خودداری و در صورت امکان تولید فیلتر های کابین را که از پروسه ساده تری برخوردار میباشند به آنها محول مینماییم سرمایه گذاری لازم جهت این نوع از تولید درحال حاظر یک میلیون و شصت هزار تومان میباشد که طی یک قراردا شش ماه تا یکسال با تولید کننده منعقد و در صورت رعایت نکات کیفی و انضباط در امر تولید، تولید کننده بر اساس قرارداد فی ما بین و گواهی مهارت جهت اخذ وام مشاغل خانگی به مراجع ذیربط معرفی می گردد که حداقل از وام مشاغل خانگی تا سقف پنج میلیون تومان برخوردار میگردند و همینک تنها این شرکت است که مجوز عقد قرارداد مشاغل خانگی و صدور گواهی مهارت را جهت معرفی متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی دارا میباشد.

تولید کنندگان عزیز تنها میباید نکات مربوط به کیفیت شکلی و زیبایی فیلتر و تولیدات را در فعالیت خود لحاظ نمایند و تحویل مواد اولیه مناسب و دارای کیفیت از وظایف شرکت پشتیبان (تابان گستر خاوران)میباشد.

{جهت مشاهده فیلم ها و عکس های تولید دستی کلیک نمائید}

ب:در بخش تولید مواد اولیه باتوجه به اینکه یکی از مواد اولیه و بسیار مهم ساخت فیلتر هوا و کابین،کیفیت کاغذ چین شده و نوع کاغذ مورد استفاده میباشد و اصولا ساخت و تولید فیلتر بدون وجود کاغذ خوب و مرغوب امری ناممکن و در صورت انجام بدون نتیجه میباشد .لذا این شرکت در بخش تولیدات کارگاهی خود و افراد متقاضی و دارندگان دستگاه چین کن کاغذ روزانه بین دویست تا سیصد کیلوگرم کاغذ رول به همراه چسب مربوطه را تحویل وبه ازای هرکیلوگرم تولید کاغذ چین شده پرایدی و پژویی۱۳۰۰تومان کارمزد پرداخت مینماید بدیهی است که انجام این امر مستلزم وجود حداقل فضای کاری بین ۲۴تا۴۰ متر مربع میباشد و سرمایه لازم جهت انجام این نوع از تولید از ۱۵ میلیون تا۳۰میلیون تومان و بسته به میزان تولید روزانه و نوع دستگاه میباشد همچنین چنانچه تولید کننده سفارش دستگاه را داشته باشد ،دستگاه مذکور با نظر و تایید متقاضی و تولید کننده جهت انجام فعالیت از افراد موثق وسازندگان معتبر خریداری میگردد که مبلغ دستگاه بستگی به نوع دستگاه و حجم تولید آن در یک شیفت کاری متفاوت و متغییر میباشد .به عنوان مثال یک دستگاه چین کن باخدمات تامین مواد اولیه و ضمانت دریافت تولیدات به طور متوسط با سرمایه ۵۰میلیون تومان و با ۲۰روز کاری در ماه وبارعایت نکات کیفی در انجام تولیدات ماهیانه حداقل ۶تن کاغذ رول را چین نموده ودر نتیجه با احتساب ۱۳۰۰تومان کارمزد به ازای هر کیلوگرم ،ماهیانه هفت تا هشت میلیون تومان کارمزد دریافت مینماید که مبلغ پنج میلیون تومان تقریبا سود خالص برای تولید کننده باقی خواهد ماند.{جهت مشاهده تصاویر و فیلم های مربوط به چین کن ها کلیک نمایید.}

ج:دستگاه های تزریق فوم(دستگاه های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک ساخت و تولید فیلتر هوا):این دستگاه ها اگرچه در هر ساعت قادر به تولید بین ۳۰۰تا۵۰۰عدد فیلتر هوای خودرو میباشند ،لاکن با توجه به رعایت همه ی موازین تولید ،عملا روزانه قادر به تولید ۵۰۰تا۱۰۰۰عدد فیلتر هوا در یک شیفت کاری و برای ۵روز در هفته میباشند بدیهی است که رسیدگی به دستگاه ،تنظیمات آن ورعایت اصول کیفی تولید بیش از این اندازه ،و باحداکثر توان دستگاه را دچار مشکل مینماید در نتیجه به طور متوسط در هر ماه بین ده تا بیست هزار عدد فیلتر تولیدی با کیفیت مناسب را تولید مینمایند که کارمزد تولید هر فیلتر از ۱۶۰تومان تا حداکثر۵۰۰تومان میباشد و بدیهی است هزینه های آب ،برق،تلفن،وسایر امور میباید از مبلغ کلی کارمزد ماهیانه کسر گردد.وباید به اطلاع تولید کنندگان و علاقه مندان برسانیم که در خصوص دستگاه های تولید داخلی چنانچه آمار و ارقامی بیش از آنچه گذشت مطرح گردد،خالی از حقیقیت و در صورت انجام ،تولیدات انجام شده دارای کیفیت لازم نبوده ودر نتیجه در مرحله آزمون و تست مورد قبول واقع نخواهد شد.{جهت مشاهده تصاویر و فیلم های دستگاه تولید فیلتر کلیک نمایید}

د:سایر توضیحات

در آینده بسیار نزدیک این شرکت در راستای توسعه ی اهداف تولیدی و ایجاد اشتغال طرح های جدیدی در زمینه های مذکور در بند های الف،ب؛ج،را دارد که به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید واز آنجا که امور تحقیقاتی و مشاوره های به تناسب امکانات متقاضیان،تامین مواد اولیه ،استاندارد سازی ،بسته بندی و عرضه و فروش تولیدات را متقبل و در قبال تولیدات انجام شده کارمزد مناسب به تولید کنندگان و صاحبان کارگاه های اخیر الذکر پرداخت خواهد نمود.

ارتباط با کارشناسان ما

کارشناسان ما در حال حاضر قادر به پاسخ گوئی نمی باشد و اما شما می توانید به ما ایمیل بفرستید . ور کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند .

سوالات، مسائل و یا نگرانی؟ من دوست دارم به شما کمک کند!

Click ENTER to chat